Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 • Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie przy rejestracji w Serwisie kantoronline.pl będzie TNN Finance S.A. z siedzibą w Sosnowcu.
 • W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@kantoronline.pl lub TNN Finance S.A., ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec
 • Twoje dane będą przetwarzane na cele wykonywania przez nas umowy o korzystanie z usług kantoronline.pl;
 • Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zawarcie umowy zgodnie z Polityką Prywatności;
 • W naszej działalności korzystamy z innych aplikacji internetowych oraz narzędzi informatycznych, dlatego Twoje dane zawarte w Serwise mogą być przez nas powierzane: firmom, których serwery dzierżawimy, firmom pośredniczącym w płatnościach, firmom dostarczającym narzędzia komunikacji (czat, poczta e-mail), firmom dostarczającym narzędzia analityczne (wykrywanie błędów w aplikacji, analiza zachowań użytkowników) i marketingowe (CRM, personalizowany mailing);
 • Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich, tj. poza obszar Unii Europejskiej ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak będzie to konieczne do uprawnień wynikających z realizacji umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających. Twoje dane rozliczeniowe będziemy przetwarzać tak długo, jak nakazują nam to przepisy prawa.
 • Masz prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych pisząc do nas na adres iod@kantoronline.pl lub TNN Finance S.A., ul. Braci Mieroszewskich 50, 41-219 Sosnowiec
 • W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu, świadczącego podobną usługę;
 • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne jeśli chcesz korzystać z Serwisu kantoronline.pl;
 • Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania sposobu, w jaki korzystasz z serwisu kantoronline.pl by w ten sposób dostarczać spersonalizowane wiadomości w ramach newslettera.